Bireysel ya da kurumsal amacınıza yönelik hikayeleştirme tasarımı ve anlatımı ile fark yaratın! Dijital ve sözlü hikaye teknikleriyle hedeflerinize doğrudan ulaşın.

  • İçerik Hikayeleştirme
  • Ürün/Hizmet Hikayeleştirme
  • Marka Hikayeleştirme
  • Sunum/Konuşma Hikayeleştirme
  • Proje/Girişim/Eğitim Hikayeleştirme
  • Kurumlara Özel Projeler/Etkinlikler/Yarışmalar

Hizmet Şeklimiz

  • Her bireyin ve kurumun ihtiyacı ve beklentisinin farklı olduğunu biliyor ve ihtiyaca özel eğitim ve danışmanlık tasarlayıp sunuyoruz.
  • Klasik eğitimlerin dışında Tiyatro, Drama, Doğaçlama, Koçluk, Deneyimsel ve Oyun temelli öğrenme gibi interaktif yöntemlerle yenilikçi ve uygulama ağırlıklı bir öğrenme ortamı sağlıyoruz.
  • Uygulama ağırlıklı eğitimler sayesinde katılımcılar eğitim sonunda bir ürün-çıktı ile ayrılabilme şansını elde edebilmektedirler.
EĞİTİM ALMAK İÇİN...